Activiteiten

Buitenspeeldagen

 

Sinds 1994 worden er in Nederland elk jaar Nationale Buitenspeeldagen gehouden. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar er hartenlust kunnen spelen.

 

De Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De Paraplu doet dan ook een beroep op buurtbewoners om zoveel mogelijk te participeren. Maar ook het verkeersgedrag van mensen is zeer zeker een aandachtspunt.

 

De Paraplu acht het van belang dat diverse organisaties hieraan meedoen. Door samen op te trekken, zal het bereik en de slagingskans groter zijn, maar de gemeente kan zo op een directe manier in gesprek geraken met kinderen en ouders uit de buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in hun buurt of straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen en ideeën aangedragen worden. Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd wordt tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, bijvoorbeeld snelheid beperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoonmeer speelruimte.

speeldag
naailes

Naailes

 

Bewonersorganisatie is al geruime tijd bezig een activiteit te ontplooien van structurele aard voor vrouwen in de wijk. De naailessen voor vrouwen is zo’n activiteit. In 2015 is de start gemaakt met +/- 15 vrouwen.

 

De bewonersorganisatie tracht hiermee de omstandigheden en participatie van vrouwen in de wijk te verbeteren. Inmiddels is de groep naar 30 vrouwen uitgebreid. De lessen vangen iedere maandag en woensdag aan van 15:00 uur t/m 18:00 en vinden plaats in het gebouw HET STARTPUNT.

 

De naailessen hebben nadrukkelijk ook een ‘ontspannende’ en sociale functie. Het is een moment waarop vrouwen even met iets totaal anders bezig kunnen zijn dan hun dagelijkse, bezigheden. Tijdens de lessen drinken ze gezamenlijk thee.

Herderslaan

 

In het kader van leefbaarheid en bewonersparticipatie organiseert de Herderslaan jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud.

 

Mede door de goede samenwerking met de gemeente en Bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu, slagen wij jaarlijks om bewoners bij elkaar te brengen.

 

Ook hebben wij veel waardering voor de manier waarop vele vrijwilligers op zich hard inzetten om dit activiteiten te doen slagen. Zonder hen gaat het echt niet.

 

De activiteiten op de Herderslaan:

  • nieuwjaarsreceptie;
  • valentijnsdag;
  • zwemdisco;
  • buitenspeeldag;
  • straatfeest;
  • burendag.
herderslaan
festival

Schilderswijk festival

 

Bewonersorganisatie De Paraplu organiseert jaarlijks het Schilderswijk festival!. Het programma zit altijd vol vernieuwing, waarin we meer dan ooit de grenzen proberen op te zoeken.

 

Als Bewonersorganisatie vinden wij dat iedereen aan dit evenement moet kunnen participeren. In samenwerking met de gemeente Den Haag en andere fondsen proberen wij de doelen met dit festival te realiseren.

 

Gelet op de omvang van het festival is deelname van dat diverse organisaties uit de Schilderswijk van belang. Dit geldt zowel voor de organisatie als de uitvoering. Samen staan we dus er sterker voor.

 

Het Schilderswijk festival is een jaarlijks terugkerend feest dat georganiseerd wordt voor en door bewoners en organisaties uit de Schilderswijk. Het festivalterrein verschilt per jaar, vorige jaar 2018 vond het festival plaats op het Vermeerpark. Dit jaar gaat de voorkeur weer naar het Jacob van Campenplein.

Ouderen

 

Een actieve levensstijl is één van de belangrijkste factoren voor het behoud van zelfredzaamheid op hogere leeftijd en voor het onafhankelijk uitvoeren van dagelijkse taken, zoals traplopen en boodschappen doen. Menig studies toont aan dat het volgen van beweegprogramma’s een positief effect heeft op spierkracht, flexibiliteit, uithoudingsvermogen, balans, risico op vallen en botbreuken en het algemeen welbevinden van ouderen.

 

Bewonersorganisatie de Paraplu is deze doelgroep niet vergeten, ook zij hebben recht op participatie.

 

Het idee is om jongeren in te zetten, de ouderen een leuke dag te bezorgen, te bezoeken en praatje te houden. Dit doen wij ook door huisbezoeken te verrichten. Er zijn specifieke activiteiten en beweegprogramma’s ontwikkel gericht op ouderen. Wij willen de activiteiten laagdrempelige houden en spelen in op de behoefte van de ouderen, denk hierbij aan het wegnemen van eenzaamheid, verkenning van een andere omgeving, het samenkomen onder de mensen om de sociale cohesie te bevorderen en andere leuke activiteiten. Een belangrijke rol hierin zijn de ouderen zelf, wij willen de verpleeghuizen zoals de Schildershoek, Dar Assalaam en eventueel andere zorg centra’s als organisaties in de Schilderswijk benaderen en betrekken.

ouderen